CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ

Nếu không có vấn đề gì về sản phẩm vui lòng không trả lại sản phẩm đã mua.

Nếu sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất thì công ty sẽ đổi hàng sang sản phẩm mới giống sản phẩm cũ khách hàng đã mua.